Elektronica-oplossingen voor uiteenlopende toepassingen

Protonic ontwikkelt cruciale onderdelen voor de besturing van intelligente machines en apparaten in tal van markten. Met onze elektronicaproducten ondersteunen wij klanten bij hun productontwikkeling en leveren wij eindgebruikers toegevoegde waarde in hun dagelijkse operatie.

Agrotechniek

Protonic heeft veel ervaring in de agrosector. Die kenmerkt zich door sterk wisselende omgevingscondities en een continue zoektocht naar efficiëntere werkmethoden, hogere opbrengsten en minder gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Robuuste machines moeten constant de optimale kwaliteit leveren en bestand zijn tegen trillingen, chemicaliën, vocht en sterk wisselende temperaturen. Immers, in het oogstseizoen komt onderhoud nooit gelegen. Deze hoge eisen vertalen wij naar de ontwerpen en de productieprocessen voor onze elektronicaproducten. Actieve deelname in de normeringscommissie voor de agrosector helpt ons om klanten te blijven voorzien van de producten die voldoen aan de eisen van vandaag én morgen.

Medische technologie

In de medische wereld staat veiligheid voorop, zeker bij apparaten die in direct contact met de patiënt komen. De besturing van apparatuur voor onderzoek of interventie moet daarom 100% betrouwbaar zijn. Dat stelt hoge eisen aan de elektronica. Wij kunnen daaraan voldoen dankzij onze uitgebreide ervaring met productontwikkeling voor medische technologie en door co-creatie met de ervaringsdeskundigen bij klanten en eindgebruikers. Tevens hanteren wij een strikt kwaliteitsbeleid. Tegelijkertijd staat de medische sector onder hoge (kosten)druk en wordt van alle schakels in de medische keten efficiency gevraagd. Wij dragen daaraan bij met onze expertise van ‘design for excellence’ en een efficiënte organisatie van onze ontwikkel- en productieprocessen.

Industrie

Machines draaien in de industrie vaak (semi)continu en opereren niet meer op zichzelf maar zijn onderdeel van een productieketen. Uitval van een machine betekent niet alleen een directe kostenpost vanwege onderhoud maar vooral ook tijd- en productieverlies. Wij leveren hoogwaardige elektronica die berekend is op intensief gebruik onder zware omstandigheden. Onze producten geven machines en apparaten een lange levensduur, technisch én economisch. Bovendien past onze slimme elektronica in het internet of things, waarmee machines en apparaten op afstand gebruiksvriendelijk zijn te bedienen en monitoren. Zo kunnen machinebouwers of eindgebruikers tijdig preventief onderhoud plegen en ongewenste situaties voorkomen.

Automotive en transport

De ervaring die Protonic opdoet in de specialistische agrosector, bijvoorbeeld met producten voor tractoren, krijgt steeds meer een vertaling naar de bredere automotive. Deze sector loopt voorop als het gaat om de veiligheid van (deel)systemen. Wij leveren daarvoor de elektronicaproducten, inclusief veiligheidscomponenten en software, en bouwen kennis op die we ook weer in andere sectoren kunnen inzetten. We beschikken over uitgebreide faciliteiten voor testen en kwaliteitscontrole. Zo dragen we met onze producten bij aan robuuste automotive-systemen die onder alle omstandigheden optimaal en veilig functioneren.

Energie en infrastructuur

Infrastructuur bestrijkt een breed terrein – van grootschalige energievoorziening tot civiele techniek tot utiliteit. Projecten op dit gebied kennen vaak dezelfde prioriteiten: veiligheid, robuuste operatie, lange levensduur (technisch én economisch), inzicht in het proces (voor preventief onderhoud) en hoge EMC-eisen (elektromagnetische compatibiliteit). Protonic heeft zijn processen daarop ingericht. Veiligheid en betrouwbaarheid staan centraal in onze productontwikkeling en elektronicaproductie, we hebben eigen faciliteiten voor EMC-testen en onze slimme elektronica past in het internet of things (bijvoorbeeld voor monitoring). Met onze elektronicaproducten kunnen klanten en eindgebruikers voldoen aan de hoge eisen die voor de besturing van infrastructuur gelden.