Technologie op het scherp van de snede

Protonic loopt mee voorop in de ontwikkelingen op het gebied van elektronica, besturingstechniek, software en internet of things. Wij onderzoeken op het scherp van de snede de toepassing van nieuwe technologieën en testen innovaties in ons lab. Zo dragen wij bij aan het succes van uw producten.

Robuuste besturingen

De wortels van Protonic liggen in de ontwikkeling van besturingen voor complete fabrieken. Wij weten dus als geen ander wat nodig is om besturingen in veeleisende omgevingen continu te laten functioneren. Die kennis en ervaring gebruiken wij om betrouwbare en robuuste besturingen te ontwikkelen en produceren voor uiteenlopende toepassingen in industrie, agrosector, automotive, infrastructuur of medische omgeving. Bovendien ondersteunen onze producten de online monitoring van het functioneren van machines en apparaten, zodat tijdig kan worden ingegrepen. Efficiënt en veilig.

Embedded software

Software vormt de basis voor elke besturing van intelligente machines of apparaten. Ontwikkeling van, meestal embedded, software is daarom bij Protonic een cruciaal onderdeel van ontwikkeltrajecten. De eisen aan de functionaliteit van machines worden steeds hoger en tegelijkertijd nemen de mogelijkheden van hardware, software en communicatie (denk aan het internet of things) toe. Die trend leidt tot steeds geavanceerdere besturingsplatforms en vergroot de complexiteit van de embedded software.

Wij hebben veel ervaring met diverse platforms en gebruiken veelal opensource-software, zoals mainline Linux. We onderhouden eigen board support packages voor embedded systemen en dat doen we op een gestandaardiseerde basis, die wij uiteraard blijven doorontwikkelen. Want zeker onze software-ontwikkeling moet toekomstbestendig zijn. Eenvoudig kunnen wij nieuwe functionaliteiten integreren in de besturingssoftware die integraal onderdeel uitmaakt van onze elektronicaproducten.

Veiligheid

De veiligheid van machines en apparaten moet gegarandeerd zijn. Protonic beschikt over de benodigde expertise om de eisen aangaande veiligheid in de hardware- en software-ontwikkeling te verwerken. Wij hebben ruime ervaring met de ontwikkeling en productie van veilige componenten en back-up-systemen voor uiteenlopende toepassingen volgens de geldende normen voor functionele veiligheid. Onze elektronicaproducten helpen de veiligheid te waarborgen en ongewenste situaties te voorkomen. Adequate beveiliging van machines en apparaten kan tevens incidenten voorkomen en helpt zo eindgebruikers de continuïteit van hun productie te bewaken.

MMI

MMI (mens-machine-interface of human-machine interface) is een essentieel onderdeel van producten die bediening door de gebruiker vereisen. Wij maken MMI’s in de meest uiteenlopende vormen, van eenvoudig tot geavanceerd. Een logische, intuïtieve bediening door de gebruiker is het vanzelfsprekende uitgangspunt bij het ontwerp. Naast klant- of toepassingsspecifieke bedieningspanelen, tegenwoordig vaak voorzien van een touchscreen, maken standaard-smartphones en -tablets opgang in de industriële automatisering. De software staat dan centraal in het MMI-ontwerp. Wij kunnen de benodigde apps voor de eindgebruikers ontwikkelen.

Vermogens-elektronica

De internationale eisen aan de energie-efficiency van motoren en andere producten worden almaar scherper. Protonic beschikt over de benodigde kennis van vermogenselektronica. Wij kunnen de directe aansturing van onderdelen met een hoog vermogen, zoals bij elektromotoren, volledig integreren in de besturingsunit. Of het nu een draaistroom-, dc-, servo-, reluctantie- of ander type motor betreft, voor onze specialisten is dat geen probleem. Zij kunnen elke gewenste motorbesturing op maat voor uw toepassing ontwikkelen.