Onderzoeken en co-creëren

Protonic ontwikkelt elektronica voor huidige en toekomstige toepassingen. Uitgangspunten vormen onze expertisegebieden, nieuwe technologische mogelijkheden en de wensen van de klant. Wij onderzoeken, testen, simuleren en ontwikkelen in co-creatie met u. ‘Design for excellence’ is ons credo.

Research

De basis voor de ontwikkeling van een nieuw product ligt in de researchfase. Protonic kent daarom een sterke afdeling Research & Development. Als kennisintensief bedrijf verkennen wij de mogelijkheden die technologische ontwikkelingen bieden voor nieuwe toepassingen en nieuwe producten. We verdiepen ons in trends als smart industry, big data, internet of things en duurzaamheid, en onderzoeken welke (elektronica)functionaliteiten nu en in de toekomst worden gevraagd? Daarbij houden we rekening met de geldende normen en regelgeving en volgen we ook op dit gebied de nieuwe ontwikkelingen.

Co-creatie

Een ontwikkeltraject begint met het vaststellen van de randvoorwaarden. Zijn deze duidelijk, dan ontwikkelt Protonic in co-creatie met de klant een nieuw product. Samen doorlopen we een aantal fasen:

EMC-testlab

Protonic geeft er de voorkeur aan zoveel mogelijk ontwikkelkennis en -faciliteiten in eigen hand te houden. Daarom hebben wij geïnvesteerd in een ‘full compliant’ semi-anechoïsche kamer voor EMC-testen. Daarnaast voeren wij ook Surge-, EFT- en ESD-testen in eigen huis uit. Zo kunnen we voor verschillende productgroepen testen in overeenstemming met de geldende richtlijnen en standaarden, bijvoorbeeld voor agrotechniek of industriële producten. Met deze werkwijze besparen wij tijd en kosten.

Simulatie

De ontwikkeling van complexe systemen is gebaat bij het vroegtijdig maken van gefundeerde ontwerpkeuzes op basis van de simulatie van (deel)systemen of (deel)processen. Protonic kan onder meer simulaties uitvoeren van besturingssystemen met elektromotoren voordat de complete mechanica beschikbaar is. Met een model van het te besturen systeem testen wij in een simulatie de besturing en motor van uw nieuwe product. Simuleren met hulp van een testopstelling bespaart op ontwikkeltijd en -kosten en kan tot betere ontwerpkeuzes leiden. Zo helpen wij u om producten volgens een beter ontwerp in kortere tijd en tegen lagere kosten op de markt te brengen.